Przez Edukację do Pokoju

Aktualnie ponad pół miliona dzieci uchodźców syryjskich w Libanie, pozbawionych jest jakiejkolwiek edukacji, co generuje przestępczość i prostytucję. Stąd nowy projekt Fundacji Fenicja im. Św. Charbela „Przez Edukację do Pokoju” mający na celu umożliwić podstawową edukacje jak największej rzeszy dzieci uchodźców syryjskich w Libanie, nie zważając na ich pochodzenie czy religię. Tam gdzie dzieci znajdą miejsce w szkole, tam zostaną ich rodzice. Projekt „Przez edukację do pokoju” to najlepszy sposób na zatrzymanie masowej emigracji, to jedyna droga do odbudowy wzajemnego zaufania w tak zróżnicowanym etnicznie i religijnie społeczeństwie państw Bliskiego Wschodu.

Projekt nie wymaga budowy nowych szkół, będzie bazował na istniejącej sieci szkół katolickich. Potrzebne są fundusze na opłacenie nauczycieli zapewnienie materiałów i narzędzi w przypadku, preferowanego przez Fundację, nauczania zawodowego. Stąd serdeczna prośba o wpłaty na poniższe konto Fundacji z dopiskiem Edukacja. Można również przesyłać na ten cel darowizny, według przewidzianych norm prawnych.

FUNDACJA FENICJA IM. ŚWIETEGO CHARBELA

Numer konta; 62 1020 1156 0000 7402 0134 0702

 Fundacja Fenicja imieniem Świętego Charbela, posiada dogłębną znajomość aktualnej sytuacji w regionie i szerokie kontakty z instytucjami świeckimi i kościelnymi. Dzięki temu jest w stanie koordynować polską pomoc uchodźcom na terenie całego Libanu i południowozachodniej Syrii.

Kazimierz Jan Gajowy

Prezes Fundacji