Przegląd prasy

Przegląd Prasy 25 luty 2019 r., Bejrut

Burzliwe posiedzenie libańskiego gabinetu

The Daily Star (22 luty)  Prezydent kończy sesję gabinetu po debacie dotyczącej Syrii.

Prezydent Michel Aoun musiał interweniować i nagle zakończyć czwartkową sesję gabinetu, wkrótce po tym jak wybuchła wojna słowna między ministrami na temat przyszłości relacji dwustronnych pomiędzy Libanem a reżimem syryjskim. Była to pierwsza sesja nowego rządu po otrzymaniu wotum zaufania od parlamentu, a kwestia syryjska zakłóciła nadzieję na spójność w nadchodzących tygodniach. Minister stanu ds. uchodźców – Saleh Gharib na początku minionego tygodnia odwiedził Damaszek, pomimo że syryjski rząd umieścił Ruch Przyszłości Saada Harirego na czarnej liście terrorystów. Pojawiły się spekulacje czy wizyta ta odbyła się za zgodą premiera, który ostatecznie nie brał udziału w debacie politycznej.

Zabrał natomiast głos prezydent. Podkreślił, że kryzys uchodźczy i 1.5 mln syryjskich uchodźców mieszkających w Libanie ma swoje reperkusje gospodarcze, społeczne, rozwojowe, a także dotyczące bezpieczeństwa samego Libanu. Nie jesteśmy w stanie zaakceptować  takiej liczby uchodźców w kraju. Musimy polegać na sobie, aby znaleźć sposób na bezpieczny powrót uchodźców do ojczyzny, ponieważ społeczność międzynarodowa nie wykonała do tej pory żadnych kroków w tym kierunku. Prezydent podkreślił, że ONZ nadal udziela pomocy Syryjczykom, ale na terenie Libanu, a nie udziela im pomocy wewnątrz Syrii. Liban musi nawiązać  kontakty z Syrią, aby rozwiązać kryzys uchodźców – powiedział prezydent.

Problem uchodźców syryjskich w Libanie i stanowisko Patriarchy

The Daily Star (22 luty) Patriarcha popiera stanowisko prezydenta w kwestii Syrii i uchodźców.

W piątek w pałacu prezydenckim odbyło się spotkanie głowy Kościoła maronickiego – Beshara Rai z prezydentem, po którym Patriarcha wyraził swoje poparcie dla stanowiska Michela Aouna w sprawie relacji Libanu z rządem w Damaszku i kwestii uchodźców syryjskich.

To bardzo poważny problem dla tego małego kraju jakim jest Liban, a z drugiej strony tragedia tysięcy ludzi, którzy uciekając przed wojną znaleźli schronienie w Libanie. Problem ten jest bardzo złożony, o czym pisze m.in.

The Daily Star (15 luty ) Niektórzy uchodźcy, którzy wyjechali do Syrii… wracają ponownie do Libanu.

Libańska organizacja pozarządowa wydała raport, z którego wynika, że wśród uchodźców syryjskich są tacy, którzy wyjechali dobrowolnie do Syrii, a po niedługim czasie wrócili do Libanu w obliczu niebezpieczeństw i przeszkód napotkanych w Syrii. Przywódcy libańscy coraz częściej wzywają społeczność międzynarodową do pomocy uchodźcom w ich bezpiecznych powrotach do kraju. Jednak – jak pokazują raporty – często te powroty okazują się przedwczesne. Zdarza się, że ludzie wracają z nadzieją, ale obraz zniszczeń i strat jest tak duży (brak dachu nad głową i środków do życia), że decydują się na powrót do Libanu.

Sytuacja taka jest wywołana m.in. tym, że uchodźcy w Libanie mają trudności z uzyskaniem dokładnych informacji na temat warunków w Syrii. Syryjczycy wewnątrz kraju często nie przekazują negatywnych informacji o panujących warunkach bojąc się kontroli przekazów. Istnieją poważne błędy w informacjach docierających z Syrii, które nie pozwalają uchodźcom dokonać świadomego wyboru – zdaniem autorów raportu.

 

Informacje dotyczące regionu bliskowschodniego

Lokalna gazeta Al Liwaa  (22 luty) szczyt: Unia Europejska – Liga Arabska

Premier Hariri będzie przewodniczył delegacji Libanu na dwudniowym szczycie Unia Europejska – Liga Arabska, który rozpoczął się wczoraj w egipskim kurorcie Sharm El Sheikh. Jest to pierwszy szczyt między państwami członkowskimi UE a Ligą Arabską, któremu przewodniczą prezydent Egiptu – Abdel Fatah Sisi oraz przewodniczący Rady Europejskiej – Donald Tusk. Szczyt jest częścią działań podejmowanych na rzecz walki z przemytem ludzi. Oczekuje się, że państwa uczestniczące w spotkaniu zajmą się takimi sprawami jak: bezpieczeństwo, handel i kwestie migracji. Przedstawiciele krajów UE stwierdzili, że Egipt podjął ważne kroki w walce z handlarzami i przemytnikami, a  inne kraje Afryki Północnej  powinny pójść w jego ślady.

Gazeta Al Jumhurija (24 luty 2019 r.) pisze z kolei o corocznym spotkaniu ministrów spraw wewnętrznych państw wchodzących w skład Ligii Arabskiej, które odbędzie się w dniach 2-3 marca w Tunezji. Spotkanie to będzie historyczne i to za sprawą Libanu, a dokładniej minister spraw wewnętrznych Libanu, która jest pierwszą w krajach arabskich kobietą piastującą tę funkcję.

 

The Daily Star (22 luty ) Iran rozpoczyna manewry wojskowe  w Zatoce Perskiej.

Iran rozpoczął w piątek zakrojone na szeroką skalę ćwiczenia marynarki wojennej u ujścia Zatoki Preskiej i to w czasie narastających napięć ze Stanami Zjednoczonymi. Ponad 100 statków brało udział w trzydniowych manewrach wojennych na rozległym obszarze rozciągającym się od Cieśniny Ormuz do Oceanu Indyjskiego – podała państwowa agencja prasowa IRNA.

Gazeta Al Jumhourija pisze o ostatniej decyzji prezydenta Trumpa: 400 żołnierzy amerykańskich pozostanie nadal w Syrii, pomimo wcześniejszej decyzji o wycofaniu wojsk amerykańskich.

 

Ruch turystyczny w Libanie

The Daily Star (15 luty) Ministrowie obiecują zwiększenie bezpieczeństwa i ochrony na bejruckim lotnisku.

Ministrowie transportu i spraw wewnętrznych Libanu podjęli w piątek decyzję o dostosowaniu lotniska w Bejrucie do światowych standardów bezpieczeństwa i ochrony zgodnie z zaleceniami Międzynarodowej Organizacji Lotnictwa Cywilnego, która przeprowadziła w dniach od 6 do 15 lutego kontrole. Audyt ten przeprowadzony jest po raz pierwszy od 2009 r. Podczas konferencji prasowej przedstawiono raport, w którym czytamy, że środki podjęte przez lotnisko w celu poprawy bezpieczeństwa oceniane są pozytywnie przez komisję. Strona libańska zobowiązała się uwzględnić wszystkie uwagi ze strony komisji ICAO, która w przeciągu  dwóch miesięcy opublikuje sprawozdanie końcowe, w opraciu o które Liban może rozpocząć plan naprawczy – jeśli zajdzie taka potrzeba.

The Daily Star (14 luty ) Libańska turystyka w doskonałej kondycji.

Minister turystyki Libanu poinformował na konferencji prasowej, że łączna liczba turystów w 2018 r. wyniosła: 1 900 000. To najwyższy rekord od 2010 r., a rok 2019 zapowiada się jeszcze korzystniej. Powiedział, że spodziewany jest  wzrost liczby turystów m. in. z krajów arabskich, po tym jak Arabia Saudyjska zniosła 15-miesięczne ostrzeżenie przed wyjazdami do Libanu.

 

Materiały na podstawie audycji Radia Wnet,    Bożena Czyż-Rkein

 

Przegląd Prasy 11 – 18 luty 2019 r., Bejrut

Spotkanie ambasadorów krajów UE z premierem Haririm

The Daily Star (07 luty 2019 r.): wzywanie do natychmiastowego podjęcia reform.

Ambasadorzy państw członkowskich UE spotkali się w czwartek  z premierem Saadem Haririm, aby pogratulować utworzenie nowego rządu i wyrazić poparcie dla Libanu w obliczu trudnych wyzwań. W oświadczeniu, które ukazało się po spotkaniu ambasadorzy:

 1. Wezwali rząd libański do szybkiego przeprowadzenia niezbędnych reform gospodarczych i strukturalnych. W zeszłym roku na konferencji CEDRE w Paryżu Liban przedstawił program reform, a międzynarodowi darczyńcy zobowiązali się przekazać 11 mld dol. USA w formie dotacji i pożyczek w celu pobudzenia gospodarki i infrastruktury Libanu. UE była jednym z głównych darczyńców – Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju zobowiązał się do przekazania 1.1 mld euro. Gwarantem pozyskania funduszy jest rozpoczęcie procesu wdrażania reform przez Liban.
 2. Podkreślili ważną rolę Libanu w odniesieniu do kwestii uchodźców syryjskich. Zaznaczyć trzeba, że ambasadorzy UE i rząd libański nie są jednomyślni w kilku kwestiach dotyczących uchodźców. Stronie libańskiej chodzi m.in. o dokładne sprecyzowanie zwrotu dobrowolne powroty. Liban stoi na stanowisku, że wszyscy uchodźcy syryjscy powinni bezpiecznie wrócić do swojego kraju, kiedy tylko pojawią się sprzyjające okoliczności.
 3. Wyrazili pełne poparcie dla działań armii libańskiej, jako jedynego legalnego wojska na terenie Libanu – to niewątpliwie „aluzja” wymierzona w wojskowe skrzydło Hezbollahu.

Al Jumhurija : potrzeba szybkiego nawiązania relacji z rządem w Damaszku.

Gazeta wskazuje, że następnym ważnym tematem po zatwierdzeniu rządu przez Parlament będzie kwestia szybkiego nawiązania relacji z rządem w Damaszku – domagają się tego koła prosyryjskie w Libanie. Może to być kolejny punkt sporny w polityce libańskiej, a dotyczy głównie kwestii powrotu uchodźców syryjskich.

Saad Hariri na Światowym Szczycie Rządowym w Dubaju

The Daily Star (10 luty 2019 r.): Premier Hariri omawia sprawy Libanu z księciem Abou

 Dhabi.

Prywatne spotkanie polityków odbyło się w niedzielę rano i miało na celu omówienie sytuacji w Libanie i regionie oraz stosunki dwustronne. Premier Hariri przybył z  dwudniową wizytą do Zjednoczonych Emiratów Arabskich na Światowy Szczyt Rządowy odbywający się corocznie w Dubaju, który ma na celu promowanie dialogu między rządami. Bierze w nim udział 4000 osób ze 140 krajów świata – premierzy, ministrowie i przedstawiciele organizacji międzynarodowych. Premier Hariri rozmawiał z  wieloma ważnymi osobami uczestniczącymi w szczycie w celu uzyskania wsparcia dla planu odbudowy gospodarczej i ekonomicznej Libanu, m.in. z szefową Międzynarodowego Funduszu Walutowego – Christine Lagarde.

Premier Włoch Giuseppe Conte w Libanie

The Daily Star informowała, że w czwartek rano przyleciał do Bejrutu premier Włoch – Giuseppe Conte, który spotkał:

 • premiera Harirego – spotkanie dotyczyło spraw gospodarczych i ekonomicznych; premier Hariri zachęcał do podejmowania inwestycji w Libanie i współpracy między włoskimi i libańskimi firmami; Premier Włoch omawiał z  przedstawicielami najwyższych władz Libanu rolę włoskich żołnierzy, wchodzących w skład pokojowych sił UNIFIL w utrzymaniu spokoju na granicy libańsko-izraelskiej i odwiedził ich na południu Libanu.
 • prezydenta Aouna – rozmawiano m.in. na temat uchodźców syryjskich w Libanie. Gazeta The Daily Star (07 luty 2019 r.): Aoun apeluje o zrozumienie libańskiego stanowiska w sprawie uchodźców.

The Daily Star (07 luty 2019 r.): Izrael może wyczerpać zasoby morskie Libanu – alarmuje Berri.

Marszałek sejmu Berriego – który wyraził obawy o zasoby ropy naftowej i gazu ziemnego u wybrzeży Libanu, po tym jak państwo izraelskie przyznało koncesje dwóm firmom na rozpoczęcie odwiertów (najpóźniej do kwietnia 2020 r.) w pobliżu bloku 9, należącego do Libanu;

Wizyta Sekretarza Generalnego Ligii Arabskiej w Bejrucie.

Sekretarz Generalny Ligii Arabskiej – Ahmad Aboul Gheit odwiedzi w poniedziałek Liban.  Wizyta ma na celu złożenie gratulacji najwyższym urzędnikom państwowym Libanu w związku z przełamaniem kryzysu rządowego. Omawiane będą sprawy istotne dla Ligii Arabskiej, w tym powrót Syrii do członkostwa w Lidze. Nie potwierdzono jednak czy rozmowy na ten temat rozpoczną się już w Bejrucie. Przynależność Syrii została zamrożona w 2011 r. – po wybuchu wojny domowej w tym kraju.

Wizyta Ahmada Aboul Gheita zbiegnie się w czasie z wizytą w Libanie irańskiego ministra spraw zagranicznych Mohammada Zarifa, który przyleciał w niedzielę po południu do Bejrutu i spotka się m.in. z szefem MSZ Libanu – Bassilem oraz prezydentem i premierem.

Informacje społeczno – kulturalne

The Daily Star (07 luty 2019 r.): Niemcy inwestują  57 mln dolarów w lokalne programy szkolne.

Ambasador Niemiec w Libanie powiedział na konferencji prasowej w środę, że jego kraj wniósł 250 mln euro do libańskiego programu Reaching All Children with Education od 2014 r. Zapewnił, że Niemcy nadal będą wspierać nie tylko program RACE, ale również inwestować w infrastrukturę libańskich szkół publicznych oraz wspierać Ministerstwo Edukacji w jego działaniach w utrzymaniu i zapewnieniu wysokiej jakości edukacji.

Raport opublikowany przez Ministerstwo Edukacji w listopadzie ub.r. wskazuje, że tegoroczne niemieckie dofinansowanie pokryje koszty edukacji ok. 120 tys. libańskich i nielibańskich dzieci, zgodnie z oświadczeniem UNICEF. Problem pozostaje nadal poważny: prawie jedna trzecia dzieci syryjskich uchodźców w wieku od 6 do 14 lat nie uczęszcza do szkół.

The Daily Star (05 luty 2019 r.): Krótki film o libańskich zabytkach wyróżniony na

Międzynarodowym Festiwalu Fotografii w Tokio.

12-minutowy film przedstawia zdjęcia wykonane z drona, na których prezentowane są zabytkowe miasta Libanu: Byblos, Tyr, Anjar, Baalbek i Dolina Kadisha – wszystkie one zaliczane do światowego dziedzictwa UNESCO. W corocznym konkursie biorą udział amatorzy i profesjonalni fotografowie z całego świata. Tło muzyczne filmu stanowi m.in. utwór libańskiej piosenkarki Magidy El Roumi: Hal Arz Meen Taou? Piosenkę o pięknych, libańskich cedrach artystka zaśpiewała podczas lipcowego Cedars International Festival, na którym wystąpiła również gwiazda światowego popu – Shakira.

Obrady Parlamentu i wotum zaufania dla rządu

The Daily Star (16 luty 2019 r.) Gabinet premiera Harirego zdobył wotum zaufania.

W piątek późnym wieczorem, w trzecim dniu obrad parlamentu odbyło się  głosowanie nad wotum zaufania dla programu nowego rządu, na czele którego stoi premier Saad Hariri. Poparcie wyraziło 111 posłów na ogólną liczbę 128, którzy wchodzą w skład  libańskiego parlamentu. To prawie stuprocentowe poparcie jest niewątpliwie wynikiem tego, że przedstawiciele największych ugrupowań politycznych mają swoich reprezentantów w nowym rządzie, który nazywany jest rządem jedności narodowej.

Premier Hariri w expose wygłoszonym przed końcowym głosowaniem powiedział, że główną dewizą jego rządu jest praca i jeszcze raz – praca. Zwrócił uwagę, że priorytetem dla rządu w 2019 r. będzie naprawa niewydolnego obecnie sektora energetycznego. Ponadto rząd będzie się koncentrować na finansach państwa, rozwoju gospodarczym, kwestii uchodźców oraz udziale kobiet w życiu publicznym i politycznym kraju.

O priorytetach w polityce rządu premier mówił również dzień wcześniej – w czwartek.

The Daily Star (14 luty 2019 r.):14 rocznica śmierci premiera Rafika Harirego

14 lutego obchodzona była 14 rocznica śmierci premiera  Rafika Harirego – ojca obecnego premiera. Dziesiątki osób – politycy, urzędnicy, osoby publiczne i mieszkańcy Bejrutu odwiedzili grób byłego premiera na Starym Mieście w Bejrucie, a w miejscu zamachu zapalono wielki znicz – pochodnie. W godzinach popołudniowych w nadmorskiej hali widowiskowej w Bejrucie odbyła się coroczna uroczystość poświęcona pamięci zamordowanego premiera, w której uczestniczyli politycy, osoby publiczne, dyplomaci, w tym ambasador USA w Libanie Elizabeth Richard oraz ambasador Arabii Saudyjskiej.

Premier Rafik Hariri zginął tragicznie w wybuchu samochodu – pułapki 14 lutego 2005 r. wraz osobami ze swojej ochrony i przypadkowymi cywilami, w sumie 21 osób.

Nie pozwolę na próby utrudniania prac rządu – zdanie to mocno wybrzmiało na czwartkowym spotkaniu. Saad Hariri powiedział, że wraz z prezydentem i marszałkiem sejmu podjęli wysiłki na rzecz szeroko rozumianej współpracy, a to szansa, której nie można zaprzepaścić. Premier przypomniał, że społeczność międzynarodowa zdecydowała się wesprzeć Liban (nawiązanie do ustaleń konferencji CEDRE), a więc Liban musi ze swojej strony uchwalić reformy i przejrzyste prawo, aby wdrożyć projekty zaproponowane na ubiegłorocznej konferencji w Paryżu. Podkreślił: *konieczność przestrzegania porozumienia z Taif, które zakończyło libańską wojnę domową (1975-90); *powrót uchodźców syryjskich; *politykę odcinającą się od konfliktów regionalnych – Liban jest niepodległym państwem posiadającym własną konstytucję, ustawy i podkreśla swoje zaangażowanie na rzecz samorozwoju.

An Nahar (15 luty 2019 r.) Pytania do premiera Harirego

Znana libańska dziennikarka, redaktor naczelna gazety Nayla Tueny. W  obszernym wywiadzie ważne są dwa pytania postawione premierowi:

Czy są ataki ze strony kół politycznych, które sprzeciwiają się planowi nakreślonemu przez nowy rząd oraz w jaki sposób Hariri zamierza walczyć z przeciwnikami politycznymi?

Premier odpowiedział, że on i jego rząd są przeciwni wszystkim, którzy będą blokować plan reform w ekonomii i gospodarce. Przede wszystkim zmienić trzeba stare, pochodzące z lat 60-tych, 70-tych, 80-tych ub. stulecia ustawy, które często nie znajdują uzasadnienia w obecnej sytuacji, a są furtką dla szerzenia korupcji. I tu nadzieja i wielkie zadanie dla ludzi młodych, wykształconych, którzy inaczej już patrzą na rzeczywistość. Premier wyraził zdecydowany sprzeciw wobec tych przedstawicieli życia politycznego, którzy szukają interesu dla swoich partii politycznych, a nie dla kraju.

Szczyt w Warszawie – komentarze i opinie w libańskiej prasie

Dyskusje nad przyszłością Libanu, toczące się w ubiegłym tygodniu w libańskim parlamencie, odsunęły na plan dalszy temat szczytu w Warszawie, w którym Liban nie brał udziału. W piątek w gazetach pojawiły się artykuły na ten temat.

The Daily Star, (15 luty 2019 r.): Pompeo ubolewa nad nieobecnością Libanu na szczycie w

Warszawie.

Sekretarz Stanu USA Mike Pompeo powiedział, że żałuje z powodu nieobecności Libanu na szczycie w Warszawie szczególnie, że Iran jest obecny w Libanie pod szyldem Hezbollahu. Pomoeo podkreślił, że USA nadal będzie wspierać armię libańską, a od 2005 r. Stany Zjednoczone przeznaczyły 2 mld dolarów na jej rozwój. Inwestowanie w libańską armię to umacnianie interesów USA na Bliskim Wschodzie.

Al Jumhurija (15 luty 2019 r.) Szczyt w Warszawie i jego wpływ na przyszłe granice morskie Libanu.

Autor zwraca uwagę, że spotkania odbywające się obecnie w świecie w sprawie Bliskiego Wschodu mają na celu nakreślenie nowej mapy politycznej regionu, będącej alternatywą dla  porozumienia angielsko-francuskiego: Sykes – Picot zawartego ponad wiek temu.

Temu celowi przyświecają trzy lutowe konferencje:

*Bardzo ważny szczyt w Warszawie, który odbył się w ubiegłym tygodniu. Dziennikarz używa metafory: szczyt stawia pociąg o nazwie Bliski Wschód na nowe tory – szczyt zarysował bowiem nowe obozy polityczne w świecie. Zorganizowany z inicjatywy USA, z udziałem przedstawicieli ok. 60 państw odbierany jest przez obserwatorów jako wstęp do umowy wieku między Izraelem a Palestyńczykami.

*Szczyt w Dublinie – organizowany przez Irlandię, który odbędzie się w tym tygodniu na szczeblu ministrów spraw zagranicznych. Irlandia zaprosiła władze Palestyny, których nie było w Warszawie oraz Francję, Szwecję, Holandię, Egipt, Jordanię. To spotkanie postrzegane jest jako kontynuacja warszawskiego szczytu.

*Szczyt w Soczi, w biegłym tygodniu to spotkanie na osi: Rosja – Turcja – Iran, na którym dyskutowano m.in. sytuacje w północnej części Syrii.

Te trzy konferencje, na których poruszane były problemy bliskowschodnie są ważne dla Libanu, chodzi bowiem o morską granicę Libanu z Izraelem, a co za tym idzie kwestię eksploatacji złóż ropy naftowej i gazu ziemnego – pisze w konkluzji libański dziennikarz.

 

Materiały na podstawie audycji Radia Wnet,    Bożena Czyż-Rkein

Przegląd prasy 04 luty 2019 r., Bejrut

Liban ma wreszcie nowy rząd

Najważniejsza informacja minionego tygodnia w prasie i mediach libańskich dotyczyła utworzenia nowego rządu po trwającym ponad osiem miesięcy impasie. W czwartek w  godzinach wieczornych premier Saad Hariri ogłosił ostatecznie skład swojego gabinetu. W 30 – osobowym rządzie określanym rządem  jedności narodowej zasiadają przedstawiciele głównych partii politycznych, a media w komentarzach odnoszących się do sporów poprzedzających utworzenie rządu mówią wręcz, że w kwestii tej … nie ma wygranych ani przegranych.

The Daily Star: Otwórzmy nową kartę i rozpocznijmy pracę…

W artykule pod takim tytułem, który jest cytatem słów wypowiedzianych przez premiera Harirego na krótko po utworzeniu rządu, gazeta zwraca uwagę, że w nowym gabinecie wśród 30 ministrów zasiadają 4 kobiety. Ważnym odnotowania jest fakt, że po raz pierwszy w Libanie i całym świecie arabskim Ministrem Spraw Wewnętrznych została właśnie kobieta – Raya El Hasan. Także kobieta – Nada Boustani będzie kierować Ministerstwem Energetyki. To bardzo ważne i odpowiedzialne stanowisko w obliczu problemów energetycznych z jakimi boryka się Liban, a także perspektyw eksploatacji bogatych złóż gazu i ropy naftowej znajdujących się u wybrzeży Libanu.

Zwracając się do dziennikarzy w Pałacu Prezydenckim – jeszcze w czwartek wieczorem – premier Hariri powiedział, że głównym wyzwaniem dla nowego rządu będzie przede wszystkim odbudowa osłabionej kryzysem rządowym gospodarki kraju.

Podkreślił również potrzebę współpracy i solidarności między ministrami jako warunek sukcesu nowego rządu.

The Daily Star już w piątek rano pisała, że ogłoszenie gabinetu zwiększyło wartość obligacji państwowych Libanu w dolarach  o 4.3 centa, osiągając najwyższy poziom od sierpnia ub.r.

W tym samym piątkowym wydaniu gazety jeszcze dwa ważne tytuły:

Libańscy politycy wyrażają optymizm w związku z powołaniem nowego gabinetu.

USA wzywa nowy libański rząd, aby nie pozwolił Hezbollahowi na wykorzystywanie Ministerstwa Zdrowia. (ministrem resortu został przedstawiciel tej siły politycznej)

 

The Daily Star: Pierwsze spotkanie nowego gabinetu w Pałacu Prezydenckim.

Spotkanie odbyło się w sobotę, 02 lutego 2019 r. przed południem. Nakreślono na nim program rządu, w  którym najważniejsze kwestie to:

* problem arsenału broni Hezbollahu;

* relacje z Syrią;

* przyszłość syryjskich uchodźców w Libanie i konieczność ich powrotu do kraju;

* reformy gospodarcze i finansowe w nawiązaniu do konferencji CEDRE, która odbyła się w Paryżu w ubiegłym roku, a dotyczyła pomocy finansowej dla Libanu.

 

Al Jumhurija: Przyczyny, które wpłynęły na przezwyciężenie rządowego kryzysu właśnie teraz.

Na łamach arabskojęzycznej gazety ukazał się ciekawy artykuł znanego libańskiego dziennikarza Charlea Jabboura:

Wśród najważniejszych powodów wymienia m.in:

 1. czas – przedłużanie sporu w sprawie liczby ministrów prowadzone przez szefa MSZ Bassila, które było główną przyczyną konfliktu rządowego – nie przyniosło rezultatu;
 2. pogarszający się stan gospodarczy w Libanie i grożąca katastrofa całego systemu ekonomicznego i finansowego kraju;
 3. zbliżający się szczyt w Warszawie – nie wiadomo jakie decyzje i restrykcje mogą zostać podjęte przeciw Iranowi i grupom proirańskim, np. libańskiemu Hezbollahowi, który zawsze ma swoich ministrów w libańskim gabinecie;
 4. obawy świata – przedłużanie impasu rządowego miało wywołać negatywne konsekwencje nie tylko dla Libanu, ale całego regionu.

 

Historyczna wizyta

Al Jumhurija: Historyczyczna wizyta papieża Franciszka w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

sb-201802-3

To pierwsza wizyta głowy Kościoła katolickiego w tym regionie świata. W planie wizyty znalazło się m.in. odwiedzenie katedry Św. Pawła w Abou Dhabi, msza św. na stadionie sportowym dla 135 tys. wiernych, która odbędzie się we wtorek oraz spotkanie papieża w Wielkim Meczecie w Abou Dhabi z najwyższymi duchownymi muzułmańskimi, w tym z wielkim imamem meczetu Al Azhar w Kairze.

Wizyta papieża w Zjednoczonych Emiratach Arabskich ma miejsce w związku z  odbywającą się tam konferencją pod hasłem Braterstwo Ludzkie, której celem jest dialog i budowanie mostów  porozumienia i tolerancji między ludźmi różnych religii i kultur.

Gazeta Al Liwaa – przytacza słowa głowy Kościoła maronickiego w Libanie – Patriarchy Beshara Rai, który bierze udział w konferencji, a po przylocie do Zjednoczonych Emiratów Arabskich powiedział, że wszyscy ludzie na świecie są braćmi i zacytował słowa papieża: Boże uczyń mnie drogą wiodącą do pokoju w świecie.

Tragedia syryjskich dzieci

The Daily Star: Dzieci i noworodki umierają z zimna w obozie na północno – wschodniej Syrii – alarmuje Światowa Organizacja Zdrowia (WHO)

W ciągu ostatnich ośmiu tygodni zmarło co najmniej 30 dzieci i noworodków, głównie z  powodu hipotermii. Sytuacja w obozie Al-Hol stała się krytyczna po tym jak blisko 23 tys. ludzi, głównie kobiet i dzieci uciekających przed ISIS dotarło do obozu w tym trudnym, zimowym okresie. Brakuje namiotów, koców, ubrań i ogrzewania.  ONZ zaapelowała o  ułatwienie dostępu do obozu dla organizacji niosących pomoc humanitarną, która w tej sytuacji ratuje życie ludności obozu.

 

Wiadomości polonijne

Wieczór autorski Aldony Kamińskiej-Achkar

W sobotę odbyło się spotkanie Polonii w Ambasadzie RP w Bejrucie, podczas którego miał miejsce, wieczór autorski Aldony Kamińskiej-Achkar Polki mieszkającej w Libanie od 1975 r., autorki książki Mój Liban – piekło i raj, która wydana została w 2018 r. w  Polsce. Książka to nie tylko relacja z dramatycznych przeżyć wojennych autorki z  okresu wojny domowej, ale także interesująca opowieść o Libanie – jego historii i życiu codziennym.

 

sb-201802-4

IV Edycja Libańskiego Tygodnia Muzyki Organowej.

W niedzielny wieczór w Assembly Hall na Uniwersytecie Amerykańskim w Bejrucie odbył się koncert organowy w wykonaniu wybitnego polskiego artysty Romana Peruckiego – profesora Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku, dyrektora Polskiej Filharmonii Bałtyckiej im. Fryderyka Chopina w Gdańsku, prezesa Pomorskiego Stowarzyszenia Musica Sacra, z którym organizuje najstarszy w świecie Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej w Bazylice Archikatedralnej w Gdańsku–Oliwie. To jedno z najbardziej prestiżowych wydarzeń muzycznych w Libanie, które każdego roku gości światowej sławy wykonawców z wielu krajów – w tym także z Polski, a sponsorowane jest m.in. przez Fundację Fenicja im. Św. Charbela. Wieczór zatytułowany A Thrilling Baroque Evening, na którym obok polskiego muzyka pojawili się śpiewacy operowi: Micaela Mingheras (Rumunia) – sopran i Mateoo El Khodor (Liban) – kontratenor był prawdziwą muzyczną ucztą gorąco przyjętą przez publiczność.

sb-201802-5

 

sb-201802-6

Materiały na podstawie audycji Radia Wnet,   Bożena Czyż-Rkein

28 stycznia 2019 r., Bejrut

Saad Hariri tworzy rząd w Paryżu?

W minionym tygodniu dało się odczuć trochę wytchnienia w polityce libańskiej po pracowitym okresie związanym ze Szczytem Rozwoju Gospodarczego i Społecznego  państw arabskich, który odbył się 19-20 stycznia w Bejrucie. Po tygodniowej przerwie powrócił najważniejszy od ośmiu miesięcy temat powołania nowego rządu, który odłożono do zamrażarki w związku ze szczytem – jak pisały niektóre libańskie gazety. Kandydat desygnowany na premiera Saad Hariri podjął w minionym tygodniu zdecydowane wysiłki na rzecz rozwiązania rządowego kryzysu.

Media libańskie dużo uwagi poświęcają jego krótkiej wizycie w Paryżu, gdzie spotkał się nieoficjalnie z szefem MSZ Libanu Gebranem Bassilem i liderem partii Libańskie Siły Zbrojne Samirem Geagea.

Gazeta Al Jumhuriya pisze: Dyskusja na temat rządu przeniosła się do Paryża…

Czy te nieoficjalne spotkania to przypadek czy zaplanowany element planu politycznego przekonamy się pewnie wkrótce.

Gazeta The Daily Star przytacza słowa Saada Harirego, który powiedział, że obecny tydzień będzie decydujący. Do czwartku powinien powstać nowy rząd, w przeciwnym razie pojawią się nowe okoliczności… dziennikarze spekulują i stawiają pytanie: czy w  ostateczności Hariri może podjąć decyzję o rezygnacji i wskazać odpowiedzialnych za kryzys rządowy?

W kontekście impasu rządowego prasa libańska zwraca uwagę na wizytę Ministra Spraw Zagranicznych na Światowym Forum Gospodarczym w Davos.

Gazeta Al Mustakbal cytuje słowa szefa  MSZ Bassila, który powiedział, że jego wizyta w  Davos miała na celu zachęcić kraje  do politycznego i gospodarczego wspierania Libanu oraz inwestowania w libańskie obligacje skarbowe.

Dwa ważne tytuły dotyczące nowego rządu ukazały się w arabskojęzycznej gazecie Al.  Mustakbal: Prosyryjska grupa polityczna skupiona wokół Hezbollahu działa przeciw silnej pozycji ekonomicznej i gospodarczej Libanu – w kontekście blokowania prac nad powołaniem nowego rządu;

Maronicki Patriarcha Antiochii – Bechara Boutros Rai

sb201901-2-1

Podczas kazania wygłoszonego na niedzielnej mszy św. opowiada się za zmniejszeniem liczby ministrów i zastąpieniem polityków specjalistami, aby nowy rząd mógł sprawnie rozwiązywać problemy ekonomiczne i gospodarcze kraju.

Hasana Nasrallah lidera Hezbollahu – sensacyjne wystąpienie telewizyjne

sb201901-2-2

The Daily Star na pierwszej stronie daje tytuł: Nasrallah potwierdza istnienie tuneli w południowym Libanie.

W artykule czytamy m.in.: zdaniem Nasrallah to sprawa przestarzała, a Izrael spóźnił się z  odkryciem tuneli, niektóre z nich istniały bowiem jeszcze przed wojną Izraela z Libanem w 2006 r. Dodał, że premier Natanyahu poprzez przeprowadzenie operacji Północna Tarcza pomógł Hezbollahowi, gdyż akcja wywołała ona strach wśród żydowskich osadników. Dodał również, że zachowywał milczenie w tej sprawie, bo nie chce być częścią medialnej gry premiera Natanyahu.

Gazeta AL Liwaa zwraca z kolei uwagę na fragment wypowiedzi szefa Hezbollahu, w  którym mówi, że jego partia nie chce rządzić w kraju, ale prowadzić walkę przeciw korupcji oraz gotowa jest do współpracy z premierem Haririm.

Informacje społeczno – kulturalne

Gazeta The Daily Star pisała w piątek obszernie o trzydniowych warsztatach zatytułowanych: Powiedz nie przemocy w mediach społecznościowych, które odbyły się w Bejrucie i Sajdzie. Warsztaty koncentrowały się na poszukiwaniu sposobów wykrywania i  monitorowania tzw. przemocy elektronicznej, która w niektórych przypadkach może prowadzić do zabójstw, wspierania grup terrorystycznych oraz wykorzystywania nieletnich w społeczeństwie libańskim i ogólnie arabskim.

Warsztaty zapoczątkowane w Libanie będą kontynuowane także w innych krajach arabskich, w przyszłym tygodniu rozpoczną się w Jordanii.

W sobotę w kinie Metropolis w Bejrucie odbyła się projekcja filmu Pawła Pawlikowskiego Zimna wojna w ramach trwającego 25 Europejskiego Festiwalu Filmowego w Bejrucie. Polski film został gorąco przyjęty przez festiwalową publiczność, bilety wysprzedano już kilka dni przed seansem. O dużym zainteresowaniu  polskim filmem świadczy fakt, że odbędzie dodatkowa projekcja filmu w przyszłym tygodniu.

 

Rekordowy rok 2018 w turystyce

The Daily Star

W 2018 r. Liban odwiedziło 2 mln turystów – powiedział libański Minister Turystyki.

Minister Transportu podał natomiast, że liczba pasażerów w 2018 r. na Międzynarodowym Lotnisku im. Rafika Harirego w Bejrucie przekroczyła liczbę 8.8 mln –  co stanowi rekord w historii tego portu lotniczego.

My, Polacy mamy również swój udział w tych wynikach, ponieważ coraz więcej naszych rodaków przyjeżdża do Libanu, a obecny rok zapowiada się także bardzo dobrze.

Materiały na podstawie audycji Radia Wnet, Bożena Czyż-Rkein

Szczyt Rozwoju Gospodarczego i Społecznego Państw Arabskich

19 – 20 stycznia 2019 r., Bejrut

Tutejsze media zgodnie podkreślają, że pesymistyczne wizje mówiące o odwołaniu spotkania nie sprawdziły się, a sam szczyt był dobrze przygotowany tematycznie i logistycznie przez stronę libańską. Posiedzenie główne odbyło się w niedzielę – 20 stycznia. Wzięły w nim udział delegacje reprezentujące wszystkie kraje arabskie, z wyjątkiem Libii i Syrii. Tematy omawiane na szczycie dotyczyły ważnych problemów, z jakimi borykają się kraje arabskie. Na zakończenie obrad podjęta została wspólna deklaracja państw arabskich przedstawiająca podjęte na szczycie ustalenia. Najważniejsze z nich to:

 • Pomoc uchodźcom oraz krajom, na których terenie przebywają uchodźcy (deklaracja szczególnie ważna dla Libanu).
  Temat ten mocno akcentował w swoim przemówieniu otwierającym szczyt prezydent Libanu Michel Aoun:

sb20190127-1
Konieczne jest spotkanie arabskich instytucji i funduszy finansowych w celu odbudowy zniszczonych wojną państw arabskich.

 • Pomoc ludności palestyńskiej na terenach okupowanych przez Izrael i zdecydowany sprzeciw wobec ustanowienia Jerozolimy stolicą państwa izraelskiego;
 • Rozwój innowacji technologicznych z naciskiem na sektor ekonomiczny;
 • Stworzenie strefy wolnego handlu między państwami arabskimi, na kształt zasad obowiązujących w Unii Europejskiej;
 • Pomoc dla rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw;
 • Plan strategiczny nastawiony na redukcję biedy w krajach arabskich;
 • Rozwój sektora opieki zdrowotnej i edukacji;
 • Określenie roli kobiet w społeczeństwach arabskich i zwiększenia ich udziału w gospodarce.

The Daily Star (19.01.2019 r.):

Premier Saad Hariri ogłasza plan zwiększenia udziału kobiet w życiu gospodarczym Libanu. Tekst opatrzony tym tytułem pojawił się po spotkaniu, które odbyło się w ramach trwającego szczytu w Pałacu Premiera. Hariri podkreślił, że kobiety są nadal słabo reprezentowane w grupie pracowników w porównaniu z mężczyznami, pomimo że osiągają bardzo dobre wyniki. Wg. danych statystycznych udział kobiet na rynku pracy wynosi w Libanie 23%, w Iraku 19%, w Jordanii 14% – to stanowczo za mało zdaniem uczestników spotkania. Premier Hariri podkreślił, że połowa jego zespołu biurowego to kobiety.

sb20190127-2

Europejski Festiwal Filmowy w Libanie

To ważne wydarzenie z dziedziny kultury potrwa od 24 stycznia do 4 lutego. Jest to już 25 edycja festiwalu organizowanego przez Delegacje Unii Europejskiej we współpracy z państwami członkowskimi, pod patronatem Ministra Kultury Libanu.

Tegoroczny festiwal to także jubileusz 25-lecia współpracy kulturalnej między Libanem a Unią Europejską. Rozpocznie się w czwartek rumuńskim filmem 6.9 w skali Richtera  reż. Nae Caranfil (ukłon dla Rumunii, która sprawuje obecnie prezydenturę UE).

Publiczność obejrzy w tym roku:

34 filmy fabularne z państw członkowskich UE, 1 film fabularny ze Szwajcarii. Prezentowane filmy to te z najwyższej półki, prezentowane na najważniejszych międzynarodowych festiwalach;

12 filmów krótkometrażowych zrealizowanych przez studentów szkół filmowych. Podczas specjalnego pokazu wyłowione zostaną przez jury trzy najlepsze filmy krótkometrażowe.

Od lat w czasie festiwalu prezentowane są polskie filmy. W tym roku będą dwa:

Zimna wojna w reż. Pawła Pawlikowskiego – polski kandydat do Oskara w kategorii film nieangielskojęzyczny, który rywalizuje m.in. z obrazem libańskiej reżyser Nadin Labaki Kafarnaum (oba znalazły się na tzw.short liście obejmującej 9 filmów); nominacje poznamy 22 stycznia, rozdanie Oskarów 24 lutego.

Komediodramat Twarz w reż. Małgorzaty Szumowskiej.

Projekcje przewidziane są w stolicy – Bejrucie, a także w innych miastach: Saidzie, Tripoli, Jouni, Nabatiyeh czy Baalbeku.

sb20190127-3

Wiadomości Polonijne

W niedzielę 20 stycznia 2019 r. odprawiona została uroczysta Msza św., w czasie której w szczególny sposób łączyliśmy się w modlitwie z naszą Ojczyzną pogrążoną w żałobie po zamordowaniu Prezydenta Gdańska. Msza Św. celebrowana przez polonijnego duszpasterza O. Marka Cieślika oraz przebywającego gościnnie w Libanie polskiego misjonarza z Włoch, salezjanina ks. Józefa Ślazyka, sprawowana była w trzech językach: polskim, arabskim i francuskim z racji obecności licznej grupy Libańczyków. Wspólna modlitwa, refleksje podczas koncertu polskiej poezji śpiewanej w wykonaniu ks. Ślazyka były wyrazem solidarności i sprzeciwu wobec zła.