Order Św. Charbela

Członkostwo

Prawo przedstawienia kandydatów na Kawalerów czy Damy Orderu Św. Charbela ma tylko Zarząd Fundacji, na wniosek jednego z jej członków. Decyzję podejmuje  kapituła, powoływana przez zarząd fundacji, której przewodniczy z urzędu każdorazowy Patriarcha Maronitów. Kandydatami mogą być zarówno osoby duchowne, jak i świeckie, bez względu na wykonywany zawód, zajmowane stanowisko czy pochodzenie. Osoba kandydata musi wyróżniać się nade wszystko miłosierdziem wobec bliźnich i mieć na tym polu konkretne, dające się do zweryfikowania osiągnięcia, zwłaszcza dotyczące projektów lansowanych przez Fundację Fenicja im. Św. Charbela.

Zadania

 • Wspieranie projektów Fundacji
 • Promowanie Fundacji
 • Aktywne uczestnictwo w projektach Fundacji

Stopnie

 • Kawalerski Order Św. Charbela z kapturem
 • Oficerski Order Św. Charbela z kapturem
 • Komandorski Order Św. Charbela z kapturem

Przywileje

 • Prawo do publicznego noszenia Orderu i Kaptura
 • Prawo do uczestnictwa w uroczystościach organizowanych przez Fundację
 • Prawo do 15% zniżki w imprezach krajowych i 10% zniżki w imprezach zagranicznych, organizowanych przez Fundację.

Miejsce zaprzysiężenia

  W miarę możliwości Sanktuarium Św. Charbela w Libanie, podczas dorocznej pielgrzymki.