Leki dla Libanu

Sytuacja w Libanie wciąż jest bardzo trudna. Rodzinom brakuje środków nie tylko na żywność, ale i na lekarstwa, które są bardzo drogie. Fundacja Fenicja prowadzi zbiórkę środków na leki oraz pomaga w ich zakupie, finansując głównie te na choroby przewlekłe, których przyjmowanie jest konieczne dla ratowania życia.

leki dla Libanu

leki

Leki dla potrzebujących Libańczyków

Pierwsze leki do Libanu dostarczyliśmy już w czerwcu 2021 r. wraz z transportem mleka i żywności. Kolejną partię przekazaliśmy we wrześniu tego roku. Z pomocą przyszli także pielgrzymi-wolontariusze Radia Wnet i Biuro Pielgrzymkowo-Turystyczne Arka z Siedlec, którzy przywieźli do Libanu leki jako dar dla najbardziej potrzebujących rodzin z Baalbeck. Mniejszość chrześcijańska z Baalbeck otrzymała także leki, które na prośbę Fundacji Fenicja przywieźli pielgrzymi z Biura Ad Astra z Poznania.

Centrum Pomocy w Libanie

Centrum Pomocy w Libanie

Nasze Centrum Pomocy w Byblos często pracuje do późna w nocy rozdzielając dary, tak by jak najszybciej trafiły do najbardziej potrzebujących libańskich rodzin.

Liban bardzo potrzebuje Twojej pomocy. Prosimy o wpłaty:

62 1020 1156 0000 7402 0134 0702

BIC/SWIF:BPKOPLPW

W tytule: Leki dla Libanu