Tragiczna sytuacja dzieci w Libanie – UNICEF alarmuje

Według najnowszego raportu UNICEF (opublikowanego 1 lipca 2021 r.) pogłębiający się kryzys w Libanie zagraża przede wszystkim dzieciom. Większości rodzin nie stać na zaspokojenie podstawowych potrzeb swojego potomstwa. Prowadzi to do tak niepożądanych zjawisk, jak pomijanie posiłków, czy wysyłanie dzieci do pracy (często w niebezpiecznych warunkach). Ratunkiem dla rodzin często jest sprzedaż dobytku.
Według badań UNICEF przeprowadzonych w kwietniu br. dzieci w Libanie pozostają praktycznie bez dostępu do wsparcia społecznego.

Obecnie więcej niż kiedykolwiek libańskich dzieci kładzie się spać głodnych – powiedziała Yukie Mokuo, przedstawiciel UNICEF w Libanie – ma to radykalny wpływ na ich zdrowie i edukację. Zagrożona jest przyszłość. Ceny idą w górę w zawrotnym tempie, a bezrobocie wciąż rośnie. Coraz więcej rodzin jest zmuszanych do uciekania się do negatywnych środków radzenia sobie z sytuacją, jak np. okrutna praktyka aranżowania ślubu nieletnich córek.

Według najnowszego badania przeprowadzonego przez UNICEF:
 30% dzieci kładło się spać głodne i opuszczało posiłki w ciągu ostatniego miesiąca,
 77% gospodarstw domowych nie ma wystarczającej ilości żywności lub pieniędzy na jej zakup (w gospodarstwach domowych uchodźców syryjskich liczba ta sięga 99%),
 60% gospodarstw domowych musi kupować żywność na kredyt lub pożyczać pieniądze,
 30% dzieci nie otrzymuje podstawowej opieki zdrowotnej,
 76% gospodarstw domowych dotyka ogromny wzrost cen leków,
 40% dzieci pochodzi z rodzin, w których nikt nie ma pracy (co dziesiąte dziecko zostało wysłane do pracy),
 77% rodzin w złej sytuacji nie otrzymuje żadnego wsparcia społecznego,
 15% rodzin zaprzestało edukacji swoich dzieci,
 80% opiekunów stwierdziło, że ich dzieci mają trudności z koncentracją na nauce, co może wskazywać na głód lub stres psychiczny.
Przedłużająca się zapaść gospodarcza to tylko jeden z efektów niestabilności politycznej i pogłębiającego się kryzysu w Libanie, nękanego skutkami pandemii COVID-19 i następstwami eksplozji w porcie w Bejrucie w sierpniu 2020 r. Sytuacją tą najbardziej dotknięte jest 1,5 miliona syryjskich uchodźców, ale gwałtownie rośnie także liczba Libańczyków potrzebujących natychmiastowego wsparcia.
UNICEF rozszerza więc swój program pomocy dzieciom i apeluje do władz poszczególnych krajów o pomoc dla Libanu.
Dobro i ochrona dzieci oraz zapewnienie przestrzegania ich praw w każdych okolicznościach muszą być najwyższym priorytetem – powiedziała Yukie Mokuo – Liban nie może pozwolić na to, by dzieci były pozbawione żywności, edukacji dostępu do opieki zdrowotnej i narażone na nadużycia, przemoc i wyzysk. Dzieci są inwestycją w przyszłość narodu.

Aby poprawić sytuację libańskich dzieci Fundacja Fenicja dokłada swoją małą cegiełkę w postaci dystrybucji mleka. Rozpoczęliśmy także akcję „Miesięczna dawka leków dla przewlekle chorych”, podczas której zbieramy środku finansowe na zakup bardzo drogich i trudno dostępnych w Libanie leków, głównie na cukrzycę, Parkinsona i choroby wieńcowe.
Można nas wspomóc poprzez wpłaty na konto lub za pośrednictwem PayPala.
Fundacja Fenicja
62 1020 1156 0000 7402 0134 0702
BIC/SWIF:BPKOPLPW
W tytule: Leki dla Libanu

Pobierz Raport UNICEF Przyszłość dzieci LibanRaport Unicef_Przyszlosc_dzieci_Liban-01